Przyłącz się do nas!

Nie można zbudować silnej marki Żnina bez poparcia jej idei przez mieszkańców. To mieszkańcy, a nie billboardy i spoty reklamowe, są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o mieście.

Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

my mieszkańcy Gminy Żnin jesteśmy dumni z naszej tradycji i dorobku naszych przodków. Żnin wydał wielu znakomitych naukowców, artystów i polityków miłujących Pałuki – swoją małą ojczyznę i swój kraj. Spuścizna historyczna oraz zaangażowanie mieszkańców w rozwój gminy Żnin stanowi pewien kapitał, który w odpowiedni sposób zarządzany, może przyczynić się do poprawy warunków życia w naszym mieście.

Chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców, musimy skuteczniej niż inne miasta zabiegać o przyciągnięcie turystów, inwestorów, a także nowych mieszkańców, m.in. cenionych specjalistów. Musimy być bardziej konkurencyjni, aktywni.

Stąd pomysł, aby wzorem innych polskich i europejskich miast, opracować koncepcję marki Żnin, która pomoże nam zaistnieć w świadomości mieszkańców Polski i Europy poprzez zaakcentowanie pożądanej przez nich cechy naszego miasta. Jakiej, tego jeszcze nie wiemy, gdyż zostanie to wypracowane przy współpracy z zewnętrzną firmą konsultingową DOM MARKI Max von Jastrov, która od kilkunastu lat realizuje tego typu projekty w ramach programu MiejsceMarkowe.pl.

Do końca tego roku wybierzemy koncepcję marki, która będzie na lata określała sposób mówienia o Gminie Żnin, m.in. dzięki opracowanemu sloganowi marki Żnin i jego logo.

Jestem przekonany, że razem zbudujemy coś, z czego będziemy mogli być dumni. Pamiętajmy, że marki Żnina nie buduje burmistrz ani agencja reklamowa. Budujemy ją wszyscy – mieszkańcy Żnina!

Robert Luchowski Robert Luchowski Burmistrz Żnina

Robert Luchowski
Burmistrz Żnina

Aktualności