Przyłącz się do nas!

Nie można zbudować silnej marki Żnina bez poparcia jej idei przez mieszkańców. To mieszkańcy, a nie billboardy i spoty reklamowe, są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o mieście.

Proces

Proces

Jak będziemy budowali markę Żnin

ANALIZA WIZERUNKU


Chcemy dowiedzieć się, jakie cechy przypisują swojemu miastu żninianie i mieszkańcy innych miast. Przez jaki pryzmat patrzą na Żnin? Jaka cecha może być fundamentem, na którym budowana będzie tożsamość marki naszego miasta?

OKREŚLENIE POTENCJAŁU ŻNINA


W toku spotkań, warsztatów i analizy dokumentów strategicznych będziemy identyfikowali najważniejsze potencjalne źródła przewagi Żnina nad innymi miastami.

KONCEPCJA POZYCJONOWANIA


Jest to najważniejszy etap prac nad marką. Wybór koncepcji pozycjonowania marki, a więc pewnego rodzaju opowieści o Żninie, narzuca rozwiązania graficzne i sposób wdrożenia strategii.

PROJEKT LOGO


Na podstawie założeń konstrukcyjnych zdefiniowanych na wcześniejszym etapie niezależne teamy kreatywne opracowują wstępne koncepty logo marki, spośród których wybrane zostaną trzy znaki do badań ich percepcji.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ


Po wyborze i prezentacji logo opracowana zostanie tzw. księga znaku, czyli zbiór zasad wykorzystania logo, projekty materiałów reklamowych itp. System identyfikacji wizualnej marki Żnin ułatwi codzienną komunikację marketingową miasta i zagwarantuje jej spójność.

KONCEPCJA WDROŻENIA


Sama koncepcja, logo i księga znaku nie gwarantują sukcesu w budowaniu marki. Każda marka budowana jest indywidualnie w świadomości każdego odbiorcy, stąd konieczność opracowania zasad dotarcia właściwych informacji do odpowiednich odbiorców.