Przyłącz się do nas!

Nie można zbudować silnej marki Żnina bez poparcia jej idei przez mieszkańców. To mieszkańcy, a nie billboardy i spoty reklamowe, są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o mieście.

Kapituła Marki Żnin

Kapituła Marki Żnin

Kapituła Marki Żnin jako ciało doradcze poprzez doświadczenie i autorytet swoich członków ma wspomóc proces twórczy na najważniejszych etapach prac nad marką. Mamy zaszczyt przedstawić członków Kapituły:

 1. Monika Andruszkiewicz
 2. Mirosław Kaźmiyrz Binkowski
 3. Stefan Czarnecki
 4. Elżbieta Horka
 5. Leszek Janowski
 6. Jadwiga Jelinek
 7. Grzegorz Koziełek
 8. Jakub Kruzel
 9. Dominik Księski
 10. Paweł Nawrocki
 11. Katarzyna Otlewska
 12. Paweł Sikora
 13. Mirosław Walczak
 14. Michał Woźniak
 15. Tomasz Wysocki

Aktualności