Przyłącz się do nas!

Nie można zbudować silnej marki Żnina bez poparcia jej idei przez mieszkańców. To mieszkańcy, a nie billboardy i spoty reklamowe, są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o mieście.

Wspólnie budujemy markę Żnin

Robert Luchowski Robert Luchowski Burmistrz Żnina

Szanowni Państwo,
my mieszkańcy Gminy Żnin jesteśmy dumni z naszej tradycji i dorobku naszych przodków. Żnin wydał wielu znakomitych naukowców, artystów i polityków miłujących Pałuki – swoją małą ojczyznę i swój kraj. Spuścizna historyczna oraz zaangażowanie mieszkańców w rozwój gminy Żnin stanowi pewien kapitał, który w odpowiedni sposób zarządzany, może przyczynić się do poprawy warunków życia w naszym mieście.

Czytaj dalej

Aktualności